Album

Album fotografii lotniczej "Śląsk z nieba" - Janusz Moczulski.